เพิ่มเข้าตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
4.2 เศียรหลักเมือง สูง 2.5 นิ้ว เนื้อกะไหล่เงิน