เพิ่มเข้าตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
6.5 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีขาว