เพิ่มเข้าตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
12.3 ดวงตราจตุคามราทเทพ 5.2 ซม. เนื้อดินพระธาตุสีม่วง