ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

พระผงสุริยัน-จันทรา :: พิมพ์ใหญ่เนื้อไม้
(ดวงตราพญาราหู)