ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

เหรียญเศียรหลักเมือง(แสตมป์) :: บล็อกธรรมดา

เหรียญเศรียรหลักเมือง สร้างเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ยอดชัยหลักเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ
คณะกรรมการดำเนินงาน มีมติมอบหมายให้ ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นประธานจัดสร้างวัตถุมงคล ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระอันสำคัญนี้
แบบพิมพ์ เป็นเหรียญสีเหลี่ยม ด้านหน้าจำลองเอาส่วนบนของหลักเมือง ส่วนด้านหลังจำลองตราศักดิ์สิทธิ์ของชาวชวากะ เป็นรูปราหูอมจันทร์แปดทิศ รายล้อมกงจักร และสิบสองนักษัตร ตรงกลางบรรจุดวงชะตาวันสำคัญ มี 2 พิมพ์คือ พิมพ์มีห่วง แต่ไม่มียันต์ด้านหน้า และพิมพ์ไม่มีห่วง มียันต์ด้านหน้า
พิธีกรรม พิธีพุทธาภิเษก 1 ครั้ง ณ ศาลหลักเมือง โดยพระคณาจารย์สำนักเขาอ้อ คือ พระครูกาชาด วัดดอนศาลา, พระครูศิริวัฒนาการ (ศรีเงิน) วัดดอนศาลา, พระครูพิพิธวรกิจ (คล้อย) วัดภูเขาทอง และพระครูอดุลย์ธรรมกิตติ (กลั่น) วัดเขาอ้อ พร้อมพระคณาจารย์ดังของนครศรีธรรมราช คือ หลวงปู่คลิ้ง วัดถลุงทอง, หลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ, หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ และหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ
พิธีบวงสรวงบนยอดเขาหลวง กระทำพิธีโดยคณะพราหมณ์จากนครศรีธรรมราชเป็นเวลา 1 วัน 1 คืน เพื่อขอบุญญาบารมีขององค์จตุคามรามเทพ และทวยเทพที่สิงสถิตย์ ณ ยอดเขาหลวง
พิธีบวงสรวงจ้าวแห่งมหาสมุทร กระทำพิธี ณ กลางมหาสมุทร ห่างจากฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 กิโลเมตร ทำพิธีโดย ขุนพันธรักษ์ราชเดช และคณะพราหมณ์จากนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน เพื่อของพลังอิทธิฤทธิ์จากองค์มหาเทพ และบริวาร


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


บล็อกธรรมดา (ด้านหน้า - ด้านหลัง)

กลับไปบนสุด