ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

เหรียญพระโพธิสัตว์พังพกาฬ :: บล็อกธรรมดา

เหรียญพระโพธิสัตว์พังพกาฬ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2532 ประกอบไปด้วย เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง
ลักษณะเป็นเหรียญทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ไม่มีหู ตรงกลางประดิษฐานรูปจำลองขององค์พระโพธิสัตว์พังพกาฬ ประทับนั่งปางสมา๔บนฐานบัลลังค์ขนดนาคห้าชั้น เศียนาคราชจำนวนเจ็ดเศียร ด้านหลังเป็นรูปพญานาคราช ล้อมรอบดวงชะตา เศียรประเภทปรก 7 เช่นกัน โดยรอบมีอักขระกำกับ
ในชุดเดียวกันนี้ นอกจากประเภทเนื้อโลหะดังกล่าวแล้ว ยังมีประเภทเนื้อผง ทั้งปิดทอง และไม่ปิดทองรวมอยู่ด้วย


เนื้อนวโลหะ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)


เนื้อนวโลหะ (ด้านหน้า - ด้านหลัง)


เนื้อทองแดง (ด้านหน้า-ด้านหลัง)


เนื้อทองแดง (ด้านหน้า-ด้านหลัง)


เนื้อทองแดง (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

กลับไปบนสุด