ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นบูรณะเจดีย์ราย50วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอาคาร พระราชธรรมสุธี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดเททองนำฤกษ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เวลา 13.39 - 16.29 น. พุทธาภิเษกและเทวาภิเษก 29 เมษายน 2550 เวลา 13.39 - 16.29 น. ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช