ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานี
จัดสร้างอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณะสร้างศาลหลักเมืองปัตตานีใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาพที่ชำรุดมาก และตั้งกองทุนวัดช่วยบ้าน บ้านรักวัด ให้กับทุกวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังมี อีกหลายวัตถุประสงค์ งานนี้จะเป็นงานประวัติศาสตร์ของการสร้างพระหลวงพ่อทวด และจตุคามรามเทพ

กำหนดพิธีปลุกเสกและบวงสรวงองค์จตุคามรามเทพ

1. รวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2550

2. พิธีทอดผ้าป่ารวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

3. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสำเภาเชย อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

4. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ในท้องทะเล อ่าวปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

5. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลักเมือง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

6. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

7. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบางแดง (ยายเขียด) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

8. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดห้วยเงาะ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

9. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

10. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ บนยอดเขาสันกาลาคีรี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จงปัตตานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2550

11. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 พฤษภาคม 2550

12. ปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 พฤษภาคม 2550

13. บวงสรวงและกดพิมพ์ปฐมฤกษ์ ณ วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ 10 มิถุนายน 2550

กำหนดรับวัตถุมงคล 10 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป