ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นเศรษฐีทวีคูณ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการอุปถัมถ์199
ชุดกรรมการพิเศษ1,999
ชุดกรรมการทั่วไป5,999
3.1.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
3.1.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
3.1.3 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
3.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อไม้เทพทาโรห์9,999
3.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อไม้ตะเคียน9,999
3.4 พระผงจตุคามฯ เนื้อพญาไม้9,999
3.5 พระผงจตุคามฯ เนื้อพญาไม้+ไม้เทพทาโรห์+ไม้ตะเคียน9,999
3.6 รายการที่ 3.1-3.5 (ชุด 7 องค์)9,999
4.1.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง9,999
4.1.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง9,999
4.1.3 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง9,999
4.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อไม้เทพทาโรห์ปัดทอง9,999
4.3 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง9,999
4.4 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อพญาไม้ปัดทอง9,999
4.5 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อพญาไม้+ไม้เทพทาโรห์+ไม้ตะเคียนปัดทอง9,999
4.6 รายการที่ 4.1-4.5 (ชุด 7 องค์)9,999
5.1.1 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
5.1.2 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
5.1.3 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
5.2 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อไม้เทพทาโรห์9,999
5.3 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียน9,999
5.4 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อพญาไม้9,999
5.5 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อพญาไม้+ไม้เทพทาโรห์+ไม้ตะเคียน9,999
5.6 รายการที่ 5.1-5.5 (ชุด 7 องค์)9,999
6.1.1 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง9,999
6.1.2 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง9,999
6.1.3 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง9,999
6.2 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อไม้เทพทาโรห์ปัดทอง9,999
6.3 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง9,999
6.4 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อพญาไม้ปัดทอง9,999
6.5 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อพญาไม้+ไม้เทพทาโรห์+ไม้ตะเคียนปัดทอง9,999
6.6 รายการที่ 6.1-6.5 (ชุด 8 องค์)9,999
7.1.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
7.1.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
7.1.3 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
7.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้เทพทาโรห์9,999
7.3 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียน9,999
7.4 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อพญาไม้9,999
7.5 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อพญาไม้+ไม้เทพทาโรห์+ไม้ตะเคียน9,999
7.6 รายการที่ 7.1-7.5 (ชุด 8 องค์)9,999
8.1.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง9,999
8.1.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง9,999
8.1.3 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง9,999
8.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้เทพทาโรห์ปัดทอง9,999
8.3 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง9,999
8.4 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อพญาไม้ปัดทอง9,999
8.5 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อพญาไม้+ไม้เทพทาโรห์+ไม้ตะเคียนปัดทอง9,999
8.6 รายการที่ 8.1-8.5 (ชุด 8 องค์)9,999
9.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อก้นครก9,999
9.2 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อก้นครก9,999
9.3 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อก้นครก9,999
10.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดง5,999
10.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองชุบเงิน5,999
10.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองชุบทอง5,999
10.4 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองชุบ 3 กษัตริย์5,999
10.5 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อนวโลหะ5,999
11.1 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีชวดไม่ทราบ
11.2 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีฉลูไม่ทราบ
11.3 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีขาลไม่ทราบ
11.4 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีเถาะไม่ทราบ
11.5 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีมะโรงไม่ทราบ
11.6 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีมะเส็งไม่ทราบ
11.7 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีมะเมียไม่ทราบ
11.8 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีมะแมไม่ทราบ
11.9 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีวอกไม่ทราบ
11.10 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีระกาไม่ทราบ
11.11 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีจอไม่ทราบ
11.12 เหรียญนักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำปีกุนไม่ทราบ
11.13 ชุดเหรียญ 12นักษัตร 3.2ซม. เนื้อรมดำ (ชุด 12 องค์)ไม่ทราบ
12.1 เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองแดง5,999
12.2 เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองแดงชุบเงิน5,999
12.3 เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองแดงชุบทอง5,999
12.4 เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์5,999
12.5 เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อนวโลหะ5,999
13.1 เหรียญแสตมป์องค์จตุคามฯ เนื้อทองแดง5,999
13.2 เหรียญแสตมป์องค์จตุคามฯ เนื้อทองแดงชุบเงิน5,999
13.3 เหรียญแสตมป์องค์จตุคามฯ เนื้อทองแดงชุบทอง5,999
13.4 เหรียญแสตมป์องค์จตุคามฯ เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์5,999
13.5 เหรียญแสตมป์องค์จตุคามฯ เนื้อนวโลหะ5,999
14.1 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีแดง9,999
14.2 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีฟ้า9,999
14.3 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีม่วง9,999
14.4 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีส้ม9,999
14.5 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีชมพู9,999
14.6 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเขียว9,999
14.7 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเหลือง9,999
14.8 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีหยก9,999
14.9 พระผงจตุคามฯ 4.5ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีทอง9,999
15.1 ผ้ายันต์ สีดำ2,999
15.2 ผ้ายันต์ สีแดง2,999
15.3 ผ้ายันต์ สีขาว2,999