ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นโคตรเศรษฐีมีกำไร

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
6.2 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 5ซม. เนื้อเงิน1,000
6.3 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 5ซม. เนื้อนวโลหะ1,500
6.4 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 5ซม. เนื้อ3กษัตริย์2,000
6.5 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 5ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี2,500
6.7 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 5ซม. เนื้อทองแดง5,000
7.2 เหรียญจตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 3.2ซม. เนื้อเงิน1,800
7.3 เหรียญจตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 3.2ซม. เนื้อนวโลหะ1,800
7.4 เหรียญจตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 3.2ซม. เนื้อ3กษัตริย์ขัดเงาพ่นทราย5,900
7.5 เหรียญจตุคามฯ-หลังหลวงปู่ทวด 3.2ซม. เนื้อทองแดง30,000
8. ชุดเหรียญกรรมการพิเศษ ขนาด 3.2ซม.1,500