ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นพังพกาฬ50

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการไม่ทราบ
1.1 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ2,999
1.2 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว2,999
1.3 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดง2,999
1.4 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อไม้มงคลเทพทาโร2,999
1.5 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อก้นครก2,999
1.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. 1.1-1.5 ชุด 5 องค์2,999
2.1 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ2,999
2.2 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว2,999
2.3 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดง2,999
2.4 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อไม้มงคลเทพทาโร2,999
2.5 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อก้นครก2,999
2.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. 2.1-2.5 ชุด 5 องค์2,999
3.1 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว2,999
3.2 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม2,999
3.3 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง2,999
3.4 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง2,999
3.5 จตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน2,999
3.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาราหู 4.5 ซม. 3.1-3.5 ชุด 5 องค์2,999
4.1 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว2,999
4.2 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม2,999
4.3 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง2,999
4.4 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง2,999
4.5 จตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน2,999
4.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาราหู 5.2 ซม. 4.1-4.5 ชุด 5 องค์2,999
5.1 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ2,999
5.2 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว2,999
5.3 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดง2,999
5.4 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อไม้มงคลเทพทาโร2,999
5.5 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อก้นครก2,999
5.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. 5.1-5.5 ชุด 5 องค์2,999
6.1 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 5.2 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ2,999
6.2 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 5.2 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว2,999
6.3 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 5.2 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดง2,999
6.4 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 5.2 ซม. เนื้อไม้มงคลเทพทาโร2,999
6.5 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 5.2 ซม. เนื้อก้นครก2,999
6.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 5.2 ซม. 6.1-6.5 ชุด 5 องค์2,999
7.1 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว2,999
7.2 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม2,999
7.3 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง2,999
7.4 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง2,999
7.5 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน2,999
7.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 4.5 ซม. 7.1-7.5 ชุด 5 องค์2,999
8.1 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว2,999
8.2 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม2,999
8.3 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง2,999
8.4 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง2,999
8.5 จตุคามฯหลังพระยาชิงชัย5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน2,999
8.6 ชุดจตุคามฯหลังพระยาชิงชัย 5.2 ซม. 8.1-8.5 ชุด 5 องค์2,999
9. จตุคามฯ 5.2 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง(2โค๊ดมีหมายเลข)999
10.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อเงิน999
10.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,999
10.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง5,999
11. ผ้ายันต์ ขนาด 15x12 นิ้ว1,999
12. รายการพิเศษ จตุคามฯ 5.2 ซม. เคลือบฟ้าลายน้ำทอง (โค๊ด+เลข)999