ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นเสริมทรัพย์เสริมบารมี(พ่อให้1)

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการอุปถัมภ์ ชุดใหญ่80
ชุดกรรมการอุปถัมภ์ ชุดกลาง109
ชุดกรรมการอุปถัมภ์ ชุดเล็ก499
1.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำ5,000
1.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาว5,000
1.3A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดง5,000
1.4A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลือง5,000
1.5A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่าน A 1ชุด4องค์15,000
1.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำ5,000
1.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาว5,000
1.3B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดง5,000
1.4B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลือง5,000
1.5B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่าน B 1ชุด4องค์15,000
2.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง3,000
2.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง3,000
2.3A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัดทอง3,000
2.4A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัดทอง3,000
2.5A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัดทอง A 1ชุด4องค์6,000
2.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง3,000
2.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง3,000
2.3B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัดทอง3,000
2.4B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัดทอง3,000
2.5B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัดทอง B 1ชุด4องค์6,000
3.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัดเงิน3,000
3.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัดเงิน3,000
3.3A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัดเงิน3,000
3.4A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัดเงิน3,000
3.5A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัดเงิน A 1ชุด4องค์6,000
3.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัดเงิน3,000
3.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัดเงิน3,000
3.3B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัดเงิน3,000
3.4B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัดเงิน3,000
3.5B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัดเงิน B 1ชุด4องค์6,000
4.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัดนาก2,000
4.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัดนาก2,000
4.3A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัดนาก2,000
4.4A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัดนาก2,000
4.5A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัดนาก A 1ชุด4องค์4,000
4.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัดนาก2,000
4.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัดนาก2,000
4.3B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัดนาก2,000
4.4B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัดนาก2,000
4.5B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัดนาก B 1ชุด4องค์4,000
5.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัด3กษัตริย์3,000
5.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัด3กษัตริย์3,000
5.3A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัด3กษัตริย์3,000
5.4A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัด3กษัตริย์3,000
5.5A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัด3กษัตริย์ 1ชุด4องค์6,000
5.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านดำปัด3กษัตริย์3,000
5.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านขาวปัด3กษัตริย์3,000
5.3B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านแดงปัด3กษัตริย์3,000
5.4B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อว่านเหลืองปัด3กษัตริย์3,000
5.5B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อว่านปัด3กษัตริย์ 1ชุด4องค์6,000
6.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีดำ3,000
6.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีขาว3,000
6.3A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีแดง3,000
6.4A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว3,000
6.5A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อผงดินเผาเคลือบ A 1ชุด4องค์6,000
6.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีดำ3,000
6.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีขาว3,000
6.3B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีแดง3,000
6.4B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว3,000
6.5B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อผงดินเผาเคลือบ B 1ชุด4องค์6,000
7.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 ปัดทอง2,000
7.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 ปัดเงิน2,000
7.3A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 ปัดนาก2,000
7.4A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 A 1ชุด3องค์3,000
7.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 ปัดทอง2,000
7.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 ปัดเงิน2,000
7.3B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 ปัดนาก2,000
7.4B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อผงไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี 30 B 1ชุด3องค์3,000
8.1A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองปี 303,000
8.2A องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อผงไม้ตะเคียนทองปี 30 A ชุด4องค์3,000
8.1B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. เนื้อผงไม้ตะเคียนทองปี 303,000
8.2B องค์จตุคามรามเทพ 5.4 ซม. ชุดเนื้อผงไม้ตะเคียนทองปี 30 B ชุด4องค์3,000
9.2 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงินขัดเงา999
9.3 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ999
9.4 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง499
9.5 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์3,999
9.6 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีดำชุบทอง1,999
9.7 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีเขียวชุบทอง1,999
9.8 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีแดงชุบทอง1,999
9.9 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อพ่นทรายทอง1,999
9.10 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อพ่นทรายเงิน1,999
9.11 เหรียญองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองเหลือง3,999
10.2 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อเงินขัดเงา999
10.3 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ999
10.4 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อกะไหล่ทอง499
10.5 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์3,999
10.6 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีดำชุบทอง1,999
10.7 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีเขียวชุบทอง1,999
10.8 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีแดงชุบทอง1,999
10.9 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อพ่นทรายทอง1,999
10.10 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อพ่นทรายเงิน1,999
10.11 เหรียญพระปิดตาพังพกาฬ 3.2 ซม. เนื้อทองเหลือง3,999
11 ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ เสริมทรัพย์เสริมบารมี ขนาด 15x15 นิ้ว1,999