ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นให้ทรัพย์ให้ลาภ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
15 ชุดกรรมการอุปถัมภ์ชุดเล็ก250
5.2 พระกริ่งลอยองค์จตุคามฯ สูง 3 ซม. เนื้อเงิน499
5.3 พระกริ่งลอยองค์จตุคามฯ สูง 3 ซม. เนื้อนวโลหะ499
5.4 พระกริ่งลอยองค์จตุคามฯ สูง 3 ซม. เนื้อทองแดงเถื่อน1,999
5.5 พระกริ่งลอยองค์จตุคามฯ สูง 3 ซม. เนื้อสามกษัตริย์1,999
6.2 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อเงิน499
6.3 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อนวโลหะ499
6.4 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อทองแดงเถื่อน4,999
6.5 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,999
7.1 เนื้อผงว่าน 5 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยไม้ค้ำฟ้า สีดำคุ้มครอง8,000
7.2 เนื้อผงว่าน 5 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยไม้ค้ำฟ้า สีขาวเป็นสุข8,000
7.3 เนื้อผงว่าน 5 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยไม้ค้ำฟ้า สีเหลืองเก็บทรัพย์8,000
7.4 เนื้อผงว่าน 5 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยไม้ค้ำฟ้า สีแดงได้ลาภ8,000
7.5 เนื้อผงว่าน 5 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยไม้ค้ำฟ้า ผงถ่านกะลาตาเดียวกดมือ2,500
7.6 เนื้อผงว่าน 5 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยไม้ค้ำฟ้า ผงสบู่เลือดกดมือ2,500
7.7 เนื้อผงว่าน 5 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยไม้ค้ำฟ้า ผงว่านก้นครก5,000
8.1 เนื้อผงดินเผาเคลือบ 5 ซม. สีเขียวให้ทรัพย์2,000
8.2 เนื้อผงดินเผาเคลือบ 5 ซม. สีแดงให้ลาภ2,000
8.3 เนื้อผงดินเผาเคลือบ 5 ซม. สีเหลืองร่มเย็น2,000
9.1 พระเนื้อผงว่าน 3.2 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยผงกะลาตาเดียว สีดำคุ้มครอง10,000
9.2 พระเนื้อผงว่าน 3.2 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยผงกะลาตาเดียว สีขาวเป็นสุข10,000
9.3 พระเนื้อผงว่าน 3.2 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยผงกะลาตาเดียว สีเหลืองเก็บทรัพย์10,000
9.4 พระเนื้อผงว่าน 3.2 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยผงกะลาตาเดียว สีแดงให้ลาภ10,000
9.5 พระเนื้อผงว่าน 3.2 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยผงกะลาตาเดียว เนื้อก้นครก5,000
9.6 พระเนื้อผงว่าน 3.2 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยผงกะลาตาเดียว เนื้อผงไม้ค้ำฟ้ากดมือ3,500
9.7 พระเนื้อผงว่าน 3.2 ซม. ผสมแร่ดีบุกโรยผงกะลาตาเดียว เนื้อผงสบู่เลือดกดมือ3,500
11. ผ้ายันต์จตุคามรามเทพ ให้ทรัพย์ให้ลาภ ขนาด 18x18 นิ้ว1,500
12. กะลาตาเดียวลงยันต์ ครึ่งใบใส่ถังข้าวสารให้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ทราบ
13. กะลาตาเดียวโภคทรัพย์และราหูเต็มใบฐานไม้ขนุนไม้ค้ำฟ้าไม่ทราบ