ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

พระสุริยันจันทรา เนื้อไม้ตะเคียน(ตอกโค๊ดกรรมการ)