ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

พระสุริยันจันทรา เนื้อไม้ตะเคียนหน้าองค์เงิน