ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

พระสุริยันจันทรา เนื้อไม้ตะเคียน