ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อลงยาน้ำเงิน