ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อลงยาแดง