ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

รูปหล่อองค์จตุคามรามเทพ :: รูปหล่อตาขุนโหร ปี 2530


รูปหล่อตาขุนโหร เนื้อเรซื่น


รูปหล่อตาขุนโหร เนื้อเรซื่น

กลับไปบนสุด