ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

��������������������������������������������������������������������� :: ������������������ 7 ���������������������������1 ������ 2532

สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการจัดสร้างขึ้นหลายครั้งด้วยกัน ทั้งขนาดใหญ่สำหรับตั้งบูชา ขนาดเล็กสำหรับอาราธนาติดตัว และขนาดตั้งหน้ารถ
รูปหล่อองค์จตุคามรามเทพ เป็นรูปปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์พังพกาฬ สร้างขึ้นตามตำนานของชาวทะเลใต้ ตามอุดมคติศิลปศาสตร์ชาวศรีวิชัย ด้วยฝีมือช่างที่ละเอียดปราณีต งาดงามเป็นเลิศ ตามหลักอาถรรพณ์เวทวิทยา แห่งสมมุติศาสตร์ องค์พระเทวราช ประทับนั่งบนบัลลังก์ฐานขนด เศียรนาคราชแผ่พังพาน ดุจผู้พิทักษ์องค์ราชัน
รูปปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์พังพกาฬ ที่สร้างขึ้นแตกต่างกันไปบ้างในการจัดสร้างแต่ละครั้ง มีทั้งประทับนั่งแบบสมาธิและแบบประธานพร รวมถึงจำนวนเศียรนาคราช ซึ่งมีทั้ง ปรก7, ปรก9, ปรก5 มีทั้งเนื้อโลหะ และเรซิ่น


นาคปรก 7 เศียร

กลับไปบนสุด