ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


นาคปรก 7 เศียรรุ่น1 ปี 2532


นาคปรก 9 เศียรรุ่น2 ปี 2534


นาคปรก 5 เศียรรุ่น3 ปี 2536


เศียรองค์จตุคามรามเทพ ปี 2530


รูปหล่อตาขุนโหร ปี 2530