ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีวิชัย

วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณะอุโบสถวัดมเหยงค์รูปแบบและความหมาย ปางชัยชนะ ความหมายคือ พระกรทั้ง 2 ขององค์ท้าวจัตตุคามรามเทพยกชูกขึ้นด้านบนเป็นกริยาแห่งชัยชนะ เปรียบเหมือนการทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จมีชัยชนะในชีวิต ด้านซ้าย - ขวา มีอักขระขอม ล้อมรอบด้วยวัฏจักร 12 นักษัตร เป็นสัญลักษณ์ตรงตามตราประจำเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล พญาราหู 8 ตน เป็นตัวแทนเทพผู้ปกปักษ์รักษาทิศทั้ง 8 มีอำนาจบารมีเป็นที่เกรงกลัว และช่วยขจัดให้สิ่งร้ายกลายเป็นดี สิ่งดีก็ดียิ่งขึ้นอักขระขอมทั้ง 8 ตัวที่รายล้อมด้านนอกองค์พระราหู เป็นคาถานะพิศดาร 108 ช่วยคุ้มครองครอบจักรวาล ปางปาฏิหาริย์ ความหมาย คือ องค์ท้าวจัตตุคามรามเทพ ซึ่งบำเพ็ญบารมีธรรม จนสำเร็จเป็นเทพ องค์พระเทวราชโพธิสัตว์เห็นห้วงแห่งความทุกข์โศก จึงได้นิมิตองค์เป็น 4 พระกร และได้ลงมาโปรดสรรพสิ่งทั้งหลายใน 3 ภพ ให้ร่มเย็นเป็นสุข ด้านซ้าย - ขวา มีอักขระขอม ล้อมรอบด้วยวัฎจักร 12 นักษัตร เป็นสัญลักษณ์ตรงตามตราประจำเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นศิริมงคลพญาราหู 8 ตน เป็นตัวแทนเทพผู้ปกปักษ์รักษาทิศทั้ง 8 มีอำนาจบารมีเป็นที่เกรงกลัว และช่วยขจัดให้สิ่งร้ายกลายเป็นดี สิ่งดีก็ดียิ่งขึ้น อักขระขอมทั้ง 8 ตัวที่รายล้อมด้านนอกองค์พระราหู เป็นคาถานะพิศดาร 108 ช่วยคุ้มครองครอบจักรวาล

ด้านหลัง 1. วงล้อกึ่งกลาง ใช้แทนเครื่องหมายธรรมจักร ทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ถึงขีดสุดทางพระพุทธศาสนาในยุคศรีวิชัย เห็นได้จากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ท่านได้เห็นในทุกวันนี้ 2. อักขระขอม ที่อยู่ในระหว่างล้อธรรมจักรทั้ง 4 ช่อง อ่านว่า นะ มะ พะ ทะ คือ ธาตุศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ที่ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่ง ทั้งหลายในโลกนี้ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ 3. บทพระพุทธคุณ ที่อยู่ในซี่ล้อธรรมจักรทั้ง 4 มีความหมายดังนี้ นะเมตตา (เมตตา), นะลาโภ (โภคทรัพย์), นะลาภา (มหาลาภ), นะมาจิตตัง (มหานิยม) 4. รอบวงล้อธรรมจักรเป็นดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเป็นธรรม ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา ความปลอดภัยทั้งปวง 5. บทพระพุทธคุณ พระเจ้า 16 พระองค์ ที่อยู่รายล้อมรอบดอกบัว อ่าว่า นะ มะ นะ อะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ อะ นะ อะ กะ อัง หมายถึง พระเจ้า 16 พระองค์ที่คอยปกปักษ์รักษาโลก 6. อักขระขอม ในวงกลมทั้ง 8 ดวง มีความหมายดังนี้ ดวงที่ 1 นะ เมตตา ดวงที่ 2 โม กรุณา ดวงที่ 3 พุธ ปราณี ดวงที่ 4 ธา ยินดี ดวงที่ 5 ยะ เอ็นดู ดวงที่ 6 มะ มงคล ดวงที่ 7 อะ กุศล ดวงที่ 8 อุ ป้องกัน 7. บทพระพุทธคุณ ที่อยู่ระหว่างวงกลมทั้ง 8 ดวง อ่านว่า อุมิ อะมิ มะหิ สุตัง สุนะ พุททัง อะสุ นะอะ เป็นบทพุทธคุณ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้ดีนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มวลสาร ผงปูนจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ได้เก็บรักษาได้ตั้งแต่บูรณะ พ.ศ.2538, ผงพระกรุนังตรา, ผงพระกรุท่าเรือ, ผงพระสมเด็จบางขุนพรหม, ผงพระกรุกำแพงเพชร, ผงพระกรุสุพรรณบุรี, ผงพระกรุยอดขุนพล, ผงเนื้อไม้ตะเคียนทอง, ผงไม้เทพทาโร, เนื้อว่านมหามงคล 108 ชนิด

วัตถุมงคลทุกรายการมีหมายเลขและโค้ดกำกับทุงองค์ (พระที่อยู่ในชุดทุกองค์หมายเลขเดียวกัน) รับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 (นครศรีธรรมราช รับได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549)