ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นขุมทรัพย์

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
น้ำตาลแว่นเนื้อผงจินดามณีกดในฤกษ์599
เนื้อผงชุดกรรมการไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นเนื้อไม้ดำ ปัดทอง3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อไม้ดำ ปัดเงิน3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อไม้ดำ ปัดนาก3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อไม้ดำ สีธรรมชาติ(ไม่ปัด)3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อน้ำตาล ปัดทอง3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อน้ำตาล ปัดเงิน3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อน้ำตาล ปัดนาก3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อน้ำตาล สีธรรมชาติ(ไม่ปัด)3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อขาว ปัดทอง3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อขาว ปัดเงิน3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อขาว ปัดนาก3,000
น้ำตาลแว่นเนื้อขาว สีธรรมชาติ(ไม่ปัด)3,000
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อเงิน549
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดง12,000
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้ออัลปาก้า2,549
เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อเงิน549
เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองแดง99,999
เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้ออัลปาก้า2,549
เสื้อยืดฟรีไซด์ไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวะแบบหล่อ549
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวะแบบปั้ม999
เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อนวโลหะ999
รูปหล่อลอยองค์ องค์จตุคาม เนื้อทองเหลือง999
รูปหล่อลอยองค์ องค์จตุคาม เนื้อทองแดง999
เสาหลักเมือง เนื้อทองเหลืองไม่ทราบ