ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

หลวงพ่อคูณรุ่นแซยิด(เนื้อพิเศษ)

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
เหรียญแจกเนื้อทองฝาบาตร(หน้าหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อคูณ) / Red Brasses1,000
เหรียญแจกเนื้อมหาชนวน(หน้าหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อคูณ) / Maha Chanuan2,000
เหรียญแจกเนื้อทองแดงผิวไฟ(หน้าหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อคูณ) / Copper Satin2,100
เหรียญแจกเนื้อทองชนวน(โค๊ตกรรมการ) / Tong Chanuan999
เหรียญแจกเนื้อทองฝาบาตร(โค๊ตกรรมการ) / Red Brasses999
เหรียญแจกคณะกรรมการเนื้อนวะ / Nawa100
เหรียญแจกคณะกรรมการเนื้ออัลปาก้า / Alpaga300
2.1 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน องค์ทองคำ โค๊ตกรรมการ / Silver inserted Gold (make by order)20
2.2 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน ไม่ตัดปีก หน้ากากทองคำ โค๊ตกรรมการ / Silver with gold mask uncut edge199
2.3 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน ลงยา หน้ากากทองคำ แดง,เขียว,น้ำเงิน,เหลือง / Silver Color Paint with Gold Mask (red, green, blue, yellow)200
2.4 เนื้อเงิน ลงยา แดง,เขียว,น้ำเงิน,เหลือง / Silver Color Paint (red, green, blue, yellow)200
2.5 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน องค์นวะ / Silver inserted Nawa99
2.6 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน องค์ทองทิพย์ / Silver inserted Red Brasses99
3.1 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ องค์เงิน / Nawa inserted Silver99
3.2 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ หน้ากากเงินเต็ม+หน้ากากทองคำ / Nawa with Silver and Gold Mask199
3.3 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ องค์อัลปาก้า / Nawa inserted Alpaga99
3.5 พิมพ์จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะพิเศษ หลังแบบ หน้าเงินหลังนวะ ไม่ตัดปีก / Nawa Front and Silver Back - embossed back uncut edge99
6.2 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน ไม่ตัดปีก หน้ากากทองคำ โค๊ตกรรมการ / Silver with gold mask uncut edge199
6.3 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน ลงยา หน้ากากทองคำ แดง,เขียว,น้ำเงิน,เหลือง / Silver Color Paint with Gold Mask (red, green, blue, yellow)200
6.4 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน ลงยา แดง,เขียว,น้ำเงิน,เหลือง / Silver Color Paint (red, green, blue, yellow)200
6.5 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน องค์นวะ / Silver inserted Nawa99
6.6 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน องค์ทองทิพย์ / Silver inserted Red Brasses99
7.1 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ องค์เงิน / Nawa inserted Silver99
7.2 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ หน้ากากเงินเต็ม+หน้ากากทองคำ / Nawa with Silver and Gold Mask199
7.3 พิมพ์จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ องค์อัลปาก้า / Nawa inserted Alpaga99