ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นมหาเศรษฐี บารมี 10 ทิศ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
เศียรองค์พ่อจตุคามรามเทพ พระราหู 10x29 นิ้ว999
เศียรองค์พ่อจตุคามรามเทพ หัวนโม 9 ดอก 10x27 นิ้ว999
จตุคามรามเทพ ชุดกรรมการพิมพ์ใหญ่1,000
จตุคามรามเทพ ชุดกรรมการพิมพ์เล็ก1,000
7.3 พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพพิมพ์ใหญ่ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,000
7.6 พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพพิมพ์ใหญ่ เนื้อมหาว่านดำ4,000
7.7 พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพพิมพ์ใหญ่ เนื้อมหาว่านแดง4,000
7.8 พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพพิมพ์ใหญ่ เนื้อมหาว่านขาว4,000
8.6 พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพพิมพ์เล็ก เนื้อมหาว่านดำ4,000
8.7 พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพพิมพ์เล็ก เนื้อมหาว่านแดง4,000
8.8 พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพพิมพ์เล็ก เนื้อมหาว่านขาว4,000
9.3 พระปิดตาพังพะกาฬ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,000
9.6 พระปิดตาพังพะกาฬ เนื้อมหาว่านดำ4,000
9.7 พระปิดตาพังพะกาฬ เนื้อมหาว่านแดง4,000
9.8 พระปิดตาพังพะกาฬ เนื้อมหาว่านขาว4,000
11.1 ผ้ายันต์จันทร์ภานุ ขนาด 1.2x1.2 ม. เหลือง250