ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นหลักเมืองมหามงคล2550

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2.1 เนื้อมหาว่านดำ ขนาด 5 ซม.19,999
2.2 เนื้อมหาว่านแดง ขนาด 5 ซม.9,999
2.3 เนื้อมหาว่านขาว ขนาด 5 ซม.9,999
2.5 เนื้อผงดินเผาเคลือบ สีเขียวมรกต ขนาด 5 ซม.2,999
2.6 เนื้อผงดินเผาเคลือบ สีน้ำเงินกังไส ขนาด 5 ซม.2,999
2.7 เนื้อผงดินเผาเคลือบพิเศษสามสี ขนาด 5 ซม.2,999
2.8 เนื้อผงดินเผาเคลือบพิเศษ หน้าสามสี หลังสีน้ำเงิน ขนาด 5 ซม.1,999
3.3 เนื้อมหาว่านขาว ขนาด 4 ซม.9,999
3.5 เนื้อผงดินเผาเคลือบ สีเขียวมรกต ขนาด 4 ซม.2,999
3.6 เนื้อผงดินเผาเคลือบ สีน้ำเงินกังไส ขนาด 4 ซม.2,999
3.7 เนื้อผงดินเผาเคลือบพิเศษสามสี ขนาด 4 ซม.2,999
3.8 เนื้อผงดินเผาเคลือบพิเศษ หน้าสามสี หลังสีน้ำเงิน ขนาด 4 ซม.1,999