ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

วัตถุมงคลรวมหลายรุ่น

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อว่านดำจอมราชันย์9,999
รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อว่านแดง 1089,999
รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อว่านขาวปูนพระธาตุ 9,999
รุ่นทูลเกล้า เนื้อมหาว่านดำไม่ทราบ
รุ่นทูลเกล้า เนื้อมหาว่านแดงไม่ทราบ
รุ่นทูลเกล้า เนื้อมหาว่านขาวไม่ทราบ
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพขุนพันธ์ฯ เนื้อว่านแดงไม่ทราบ
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพขุนพันธ์ฯ เนื้อว่านขาวไม่ทราบ
รุ่นปฐมกษัตริย์ เนื้อมหาว่านแดงไม่ทราบ
รุ่นปฐมกษัตริย์ เนื้อมหาว่านขาวไม่ทราบ
รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อไม้ตะเคียน3,999
รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อผงยาจินดามณี3,999
รุ่นมือปราบสิบทิศ เหรียญเนื้อเงิน ขนาด 3.2 ซม.ไม่ทราบ
รุ่นมือปราบสิบทิศ เหรียญเนื้อทองแดง ขนาด 3.2 ซม.ไม่ทราบ
รุ่นที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพขุนพันธุ์ฯ เนื้อว่านดำ (ทรงรี)ไม่ทราบ
รุ่นที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพขุนพันธุ์ฯ เนื้อว่านแดง (ทรงรี)ไม่ทราบ
รุ่นที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพขุนพันธุ์ฯ เนื้อว่านขาว (ทรงรี)ไม่ทราบ
รุ่นหลักเมืองรุ่นพิเศษ (9รอบฯ) พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามฯ เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีหน้าองค์เงิน1,999
รุ่นโคตรเศรษฐี เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะหน้าองค์เงินไม่ทราบ
รุ่นนารายณ์แปลงรูป เนื้อไม้กฤษณามหาเศรษฐี (สีขาว)ไม่ทราบ
รุ่นนารายณ์แปลงรูป เนื้อดำปัดทอง ไม่ทราบ