ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
วัตถุมงคลรวมหลายรุ่น

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อว่านดำจอมราชันย์

[สร้าง : 9999]


รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อว่านแดง 108

[สร้าง : 9999]


รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อว่านขาวปูนพระธาตุ

[สร้าง : 9999]


รุ่นทูลเกล้า เนื้อมหาว่านดำ


รุ่นทูลเกล้า เนื้อมหาว่านแดง


รุ่นทูลเกล้า เนื้อมหาว่านขาว


ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพขุนพันธ์ฯ เนื้อว่านแดง


ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพขุนพันธ์ฯ เนื้อว่านขาว


รุ่นปฐมกษัตริย์ เนื้อมหาว่านแดง


รุ่นปฐมกษัตริย์ เนื้อมหาว่านขาว


รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อไม้ตะเคียน

[สร้าง : 3999]


รุ่นราชันย์ดำ จตุคามรามเทพ เนื้อผงยาจินดามณี

[สร้าง : 3999]


รุ่นมือปราบสิบทิศ เหรียญเนื้อเงิน ขนาด 3.2 ซม.


รุ่นมือปราบสิบทิศ เหรียญเนื้อทองแดง ขนาด 3.2 ซม.


รุ่นที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพขุนพันธุ์ฯ เนื้อว่านดำ (ทรงรี)


รุ่นที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพขุนพันธุ์ฯ เนื้อว่านแดง (ทรงรี)


รุ่นที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพขุนพันธุ์ฯ เนื้อว่านขาว (ทรงรี)


รุ่นหลักเมืองรุ่นพิเศษ (9รอบฯ) พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามฯ เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีหน้าองค์เงิน

[สร้าง : 1999]


รุ่นโคตรเศรษฐี เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะหน้าองค์เงิน


รุ่นนารายณ์แปลงรูป เนื้อไม้กฤษณามหาเศรษฐี (สีขาว)


รุ่นนารายณ์แปลงรูป เนื้อดำปัดทอง