ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นเงินไหลมา2

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
เหรียญ 3.2ซม. เนื้อเงินไม่ทราบ
เหรียญ 3.2ซม. เนื้อนวะไม่ทราบ
เหรียญ 3.2ซม. เนื้อ3กษัตริย์ไม่ทราบ
เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองชมพูไม่ทราบ
เหรียญ 3.2ซม. เนื้อ3กษัตริย์พิมพ์นาคปรกไม่ทราบ
เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองชมพูพิมพ์นาคปรกไม่ทราบ