ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นสองแผ่นดิน

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
น้ำตาลแว่นเนื้อว่าน พิมพ์เล็ก เนื้อดำปัดทอง99,999
น้ำตาลแว่นเนื้อว่าน พิมพ์เล็ก เนื้อดำปัดเงิน99,999
น้ำตาลแว่นเนื้อว่าน พิมพ์เล็ก เนื้อดำปัดนาก99,999
น้ำตาลแว่นเนื้อว่าน พิมพ์เล็ก เนื้อดำกากยายักษ์99,999
เหรียญพลังจักรวาลเนื้อนวะไม่ทราบ
เหรียญพลังจักรวาลเนื้อเงินไม่ทราบ
เหรียญพลังจักรวาล เนื้อทองเหลืองไม่ทราบ
เหรียญพลังจักรวาล เนื้ออัลปาก้าไม่ทราบ
เหรียญองค์พ่อ เนื้อนวะไม่ทราบ
เหรียญองค์พ่อ เนื้อนวะแบบปั้มไม่ทราบ
เหรียญองค์พ่อ เนื้อทองแดงไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง เนื้อสีฟ้าคราม3,500
น้ำตาลแว่นหลักเมือง เนื้อขาว3,500
เหรียญปิดตา แบบหล่อ เนื้อทองแดง2,500
เหรียญราชาโชค เนื้อทองแดงไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง เนื้อดำไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง เนื้อเทาไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง เนื้อผง 5 สี 5 ธาตุไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง เนื้อน้ำตาลไม่ทราบ
พระบูชาจตุคาม เนื้อสำริดไม่ทราบ
ปรกใบมะขามไม่ทราบ
เหรียญพลังจักรวาล เนื้อทองแดงไม่ทราบ
เหรียญราชาโชค เนื้อทองแดงชุบทองไม่ทราบ
เหรียญองค์พ่อ เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์ไม่ทราบ
เหรียญองค์พ่อ เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์ไม่ทราบ
เหรียญพลังจักรวาล เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์ไม่ทราบ
เหรียญพลังจักรวาล เนื้อลงยาดำไม่ทราบ
เหรียญปิดตา ลงยาดำไม่ทราบ
เหรียญราชาโชค ลงยาดำไม่ทราบ
เหรียญราชาโชค ลงยาแดงไม่ทราบ
เหรียญราชาโชค ลงยาน้ำเงินไม่ทราบ
เหรียญพลังจักรวาล เนื้อทองแดงชุบทองไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์ไม่ทราบ
เหรียญองค์พ่อ เนื้อทองแดงชุบทองไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง ปัดทองไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง ปัดเงินไม่ทราบ
น้ำตาลแว่นหลักเมือง ปัดนากไม่ทราบ